Termeni și condiții

Termeni și condiții

Termeni și condiții generale pentru magazinul web „Brățări”.

 
Articolul 1 Definiții    

  1. Bratari este o denumire comerciala a companiei Bratari, care isi propune sa ofere diverse Produse (online), precum si instalarea asociata a acestor Produse.
  2. În acești Termeni și Condiții Generale, „Client Privat” înseamnă: persoana fizică care utilizează Serviciile Brățărilor dă comanda de a furniza Serviciile menționate la Punctul 6.
  3. În acești Termeni și Condiții Generale, „Client Afaceri” înseamnă: persoana fizică sau persoana juridică sau parteneriatul de persoane juridice sau care acționează în numele acestui intermediar sau reprezentant care utilizează Serviciile Brățărilor și le instruiește să furnizeze Serviciile menționate la paragraful 6.
  4. În acești Termeni și Condiții Generale, „Client” înseamnă: persoana fizică și juridică sau parteneriatul de persoane juridice și/sau persoane fizice sau care acționează în numele acestui intermediar sau reprezentant care utilizează Serviciile de Brățări și îi instruiește să să furnizeze Serviciile menționate la paragraful 6.
  5. În acești Termeni și Condiții Generale, prin „Acord” se înțelege: relația juridică dintre Brățări și Client, în sensul cel mai larg.  
  6. În acești Termeni și Condiții Generale, „Servicii” înseamnă: toate Produsele livrate Clientului de către Armbanden și/sau terți angajați de acesta, inclusiv cumpărarea și vânzarea de Produse, precum și toate celelalte lucrări efectuate de Armbanden pentru Client, dintre care indiferent de natura, efectuate în contextul unei misiuni, inclusiv lucrări care nu sunt efectuate la cererea expresă a Clientului.  
  7. În acești Termeni și Condiții Generale, „Site-ul web” înseamnă: site-ul web www.armbanden.nlși toate site-urile web pe care armbanden.nl operează pe care oferă Produse, inclusiv acest magazin web/site web.

Articolul 2 Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor Generale  

  1. Termenii și Condițiile Generale se aplică tuturor Acordurilor încheiate între Client și Armbanden în care Armbanden oferă Servicii. 
  2. Acești Termeni și Condiții Generale se aplică și tuturor site-urilor web, domeniilor, mărcilor și platformelor pe care le operează Armbanden.
  3. Abaterile de la Termenii si Conditiile Generale sunt valabile numai daca sunt agreate in mod expres in scris cu Bratari.  
  4. Aplicabilitatea achiziției sau a altor condiții ale Clientului este respinsă în mod expres, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel în scris.  
  5. Termenii și Condițiile Generale se aplică și comenzilor suplimentare sau modificate de la Client.  
    

Articolul 3 Acordul  

  1. Toate ofertele de pe Site sunt fără obligații, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres.  
  2. Clientul poate contactați-ne contactați Brațarile prin intermediul site-ului web, prin e-mail sau prin telefon pentru oricare dintre Serviciile oferite.  
  3. Clientul poate plasa comenzi pe site-uri web. Acordul se încheie apoi prin plasarea unei comenzi. 
  4. În cazul în care Bracelets trimite o confirmare Clientului, aceasta este decisivă pentru conținutul și explicarea Acordului, sub rezerva erorilor evidente în scris. Brățările nu pot fi ținute la oferta sa dacă Clientul poate înțelege în mod rezonabil că oferta, sau o parte a acesteia, conține o greșeală sau o eroare evidentă.  

Articolul 4 Executarea acordului  

  1. Armbanden se va strădui să presteze Serviciile în măsura în care cunoștințele și capacitatea sa și în conformitate cu cerințele bunei manopere, precum și pe cât posibil în conformitate cu acordurile stabilite în scris.   
  2. Armbanden are dreptul de a avea anumite activități, inclusiv, de exemplu, trimiterea Produselor și instalarea Produselor și/sau echipamentelor, efectuate de terți.  
  3. Atunci când angajează terți, Bracelets va avea grijă cuvenită și se va consulta cu Clientul în selectarea acestor terți, în măsura în care acest lucru este rezonabil posibil și obișnuit în relația cu Clientul. Costurile angajării acestor terți vor fi suportate de Client și vor fi transferate Clientului de către Armbanden.    
  4. Clientul se va asigura că toate datele pe care Bracelets le indică că sunt necesare sau pe care Clientul ar trebui să le înțeleagă în mod rezonabil că sunt necesare pentru executarea Acordului, sunt furnizate Brățărilor în timp util. În cazul în care informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului nu au fost furnizate la timp Brățărilor, Bracelets are dreptul de a suspenda implementarea Contractului și/sau de a percepe costurile suplimentare rezultate din întârziere către Client, în conformitate cu prevederile de atunci. tarife uzuale.a lua.  
  5. Clientul se asigură că Armbanden își poate furniza Serviciile în timp util și în mod adecvat. În cazul în care Clientul nu respectă acordurile sale în acest sens, acesta este obligat să despăgubească prejudiciul rezultat. 
  6. Dacă un termen a fost convenit sau specificat pentru prestarea Serviciilor, acesta nu este niciodată un termen limită strict. În cazul în care un termen este depășit, Clientul trebuie să notifice în scris Bracelets de nerespectare. Brățărilor trebuie să li se ofere o perioadă rezonabilă de timp pentru a implementa în continuare acordul.  
    

Articolul 5 Modificarea acordului  

  1. Dacă în timpul executării Contractului reiese că este necesară modificarea sau completarea acestuia pentru executarea corespunzătoare, atunci Brățări și Clientul vor proceda la ajustarea Acordului în timp util și în consultare reciprocă.  
  2. Dacă Acordul este modificat, inclusiv o completare, aceasta este o misiune suplimentară. Un acord de plată separat va fi încheiat în avans pentru această cesiune suplimentară. Fără o ofertă suplimentară, se aplică termenii și condițiile inițiale, prin care Serviciile suplimentare sunt plătite la tariful convenit.  
  3. Neexecutarea sau executarea neimmediată a Acordului modificat nu constituie o încălcare a contractului din partea Brățărilor și nu reprezintă un motiv pentru ca Clientul să anuleze sau să dizolve Contractul.  
  4. Modificările la Acordul încheiat inițial între Brățări și Client sunt valabile numai din momentul în care aceste modificări au fost acceptate de ambele părți prin intermediul unui Acord suplimentar sau modificat. Această modificare se va face în scris.  

 
Articolul 6 Suspendarea, dizolvarea și rezilierea prematură a Acordului  

  1. Armbanden este autorizat să suspende îndeplinirea obligațiilor sau să dizolve Contractul în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile conform Acordului sau nu o face în totalitate sau la timp sau dacă Armbanden are motive întemeiate să se teamă că Clientul va nu îndeplinește acele obligații.  
  2. În plus, Armbanden este autorizat să dizolve Acordul în cazul în care apar circumstanțe de așa natură încât îndeplinirea Acordului este imposibilă sau menținerea nemodificată a Acordului nu poate fi necesară în mod rezonabil. 
  3. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile care decurg din Acord și această neîndeplinire justifică dizolvarea, atunci Armbanden are dreptul de a dizolva Contractul imediat și cu efect imediat, fără nicio obligație din partea sa de a plăti vreo compensație sau compensație, în timp ce Clientul, implicit, dar compensarea sau compensarea este necesară.  

 

Articolul 7 Anulare  

  1. Anularea trebuie făcută în scris și confirmată în mod explicit de Armbanden. 
  2. Odată ce produsul a fost procesat, anularea nu mai este posibilă.
  3. În cazul anulării totale sau parțiale, se vor percepe toate costurile suportate la acel moment care decurg din Acord.  
 1.  

Articolul 8 Costuri, remunerare și plată  

  1. Toate sumele menționate în cotație sunt exprimate în euro și includ TVA, dacă nu se specifică altfel.  
  2. Sumele din magazinul online includ TVA și exclud costurile de transport, dacă nu se specifică altfel. 
  3. Costurile de transport pentru comanda vor fi calculate la finalizarea procedurii de plata. Costurile de transport sunt suportate de Client. 
  4. Dacă o comandă este de o anumită sumă minimă, Brățările nu vor percepe costuri de transport. Suma acestei sume la care nu se percep costuri de transport depinde de site-ul web de unde a fost comandat Produsul, de tipul de Produs și/sau de Serviciu. 
  5. Armbanden are dreptul de a rectifica intrările aparent incorecte din cotație.  
  6. Armbanden are dreptul de a solicita un avans minim de 100% atunci când vinde bunuri online. 
  7. Plata se poate face prin:
   1. iDeal
   2. Viza
   3. Imediat
   4. Contact bancar
   5. Apple a Pay
   6. Apoi metoda de plată prin Klarna
  8. Clientul are obligația de a informa imediat Bracelets despre orice inexactitate în detaliile de plată declarate sau furnizate.  
  9. Nu este posibil ca Clientul să plătească în rate.
  10. În cazul în care Clientul nu plătește o factură la timp, Clientul va fi în stare de neîndeplinire a obligațiilor de drept, fără a fi necesară o notificare ulterioară a neîndeplinirii obligațiilor. Clientul datorează apoi dobânda legală. Dobânda la suma datorată și de plătit va fi calculată din momentul în care Clientul este în stare de nerambursare până la momentul plății întregii sume datorate.  
  11. În cazul în care Bracelets decide să încaseze o creanță din cauza neplatei uneia sau mai multor facturi neachitate prin mijloace legale, Clientul este, pe lângă suma principală datorată și dobânda menționată la articolul 9.11, de asemenea obligat să ramburseze toate cele judiciare și extrajudiciare. costuri suportate în mod rezonabil. Rambursarea cheltuielilor judiciare și extrajudiciare efectuate va fi stabilită în conformitate cu Decretul aplicabil la acel moment care se referă la compensarea cheltuielilor extrajudiciare de colectare.  

Articolul 9 Livrare și livrare 

  1. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, expedierea și ambalarea vor fi efectuate chiar de Armbanden sau de un transportator de la una dintre locațiile de depozitare din Europa.
  2. Dacă o comandă este pierdută sau primită deteriorată, Clientul trebuie să contacteze Brățări prin e-mail info@brățări.nl, iar o soluție adecvată se caută în consultare comună.
  3. Transportatorul este responsabil din momentul în care armbanden.nl a transferat produsul către transportator. Produsul este pe riscul clientului din momentul în care acesta a primit produsul.
  4. Termenul de livrare a Brățărilor depinde de comandă. 
  5. Dacă livrarea are loc prin dropshipping, termenele de livrare sunt orientative și depind parțial de serviciile de curierat. 
  6. În cazul în care Produsele sunt disponibile Clientului după expirarea perioadei de livrare, dar nu sunt achiziționate de acesta, Serviciile vor fi stocate la dispoziția acestuia pe riscul și pe cheltuiala acestuia, indiferent de motivul neacceptarii.  

 

Articolul 10 Retur și rambursare

  1. În cazul în care comanda a fost plasată de un Client Privat, Produsele pot fi returnate pe cheltuiala lor în termen de paisprezece (14) zile de la primire, fără a se indica niciun motiv. Întreaga sumă plătită de Clientul Privat, inclusiv costurile de transport (dacă costurile de transport au fost plătite odată cu comanda) va fi rambursată integral în termen de paisprezece (14) zile de la primirea Produsului. Pe parcursul acestor paisprezece (14) zile, Clientul Privat este obligat să manipuleze cu grijă Produsul primit. În cazul în care Clientul Privat decide să returneze Produsele și nu este necesară îndepărtarea ambalajului, atunci Brățări solicită să nu facă acest lucru.  
  2. Clientul particular poate returna Produsul printr-o companie poștală aleasă de sine. Costurile de retur sunt în contul Clientului. 
  3. Dacă Clientul Privat dorește să returneze comanda, Clientul Privat trebuie să descarce și să completeze formularul de retur de pe Site. Clientul privat trebuie să atașeze acest formular la expedierea de retur.  
  4. De îndată ce Produsele au fost returnate de Brațari, Brațarile vor proceda la o rambursare.
  5. Dacă Produsul a fost deschis sau testat de către Clientul Privat, Produsul nu mai poate fi returnat. Acest lucru se aplică și în cazul în care perioada de reflecție menționată mai sus nu a fost încă depășită.
  6. Armbanden poate exclude de la returnare următoarele produse: produse care au fost realizate la comandă și/sau produse care au fost comandate la comandă și produse sigilate care nu sunt potrivite pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă și pentru care sigiliul a fost rupt după livrare. Produsele care sunt comandate personalizat de la un furnizor pentru un client în afara stocului sunt excluse de la retur. 
  7. Produsele sunt excluse de la returnare până la primirea lor de către Clientul Retail.
  8. După această perioadă, returnările sunt posibile în cazul în care Clientul poate dovedi că s-a produs daune la sosirea comenzii care nu a fost cauzată de Client.  
    

Articolul 11 ​​Răspunderea  

  1. Clientul este responsabil pentru furnizarea de date și informații corecte și reprezentative necesare pentru îndeplinirea Contractului. Armbanden nu este răspunzător pentru daune, inclusiv pe baza unei comenzi incorecte, dacă Clientul a furnizat informații incorecte, nereprezentative sau irelevante.  
  2. Termenul de livrare comunicat Clientului poate fi precizat doar aproximativ. Deși se vor depune toate eforturile pentru a respecta termenul de livrare, Armbanden nu este niciodată răspunzător pentru consecințele depășirii termenului menționat acolo. Depășirea termenului nu dă dreptul Clientului de a anula Produsele sau de a refuza primirea sau plata Produselor și nici Armbanden nu datorează vreo compensație Clientului. 
  3. Armbanden nu este responsabil pentru erorile sau omisiunile terților angajați de acesta. Prin utilizarea Serviciilor Brățărilor, Clientul acordă Brățărilor autoritatea de a accepta, de asemenea, acea limitare a răspunderii în numele Clientului, dacă o terță parte angajată de Brațari dorește să-și limiteze răspunderea. 
  4. Armbanden nu este responsabil pentru daune indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, daune consecutive. 
  5. Armbanden nu este responsabil pentru greșelile de scriere de pe site-uri web.  
  6. Brățările nu pot fi menținute la prețul publicat, dacă Clientul poate înțelege în mod rezonabil că prețul, sau o parte a acestuia, conține o greșeală sau o eroare evidentă.  
  7. Armbanden nu este răspunzător pentru nerespectarea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor care decurg din Acord, în cazul în care aceasta este cauzată de forța majoră menționată la articolul 13.  
  8. Clientul despăgubește Brațarile împotriva pretențiilor terților, de orice natură, legate de Servicii.  
  9. Întrucât Brățarile nu sunt producătorul, ci furnizorul Produsului, Brațarile vor furniza, în caz de defecte, Clientului toate informațiile necesare pentru a face răspunzător producătorul sau importatorul pentru defectele în cauză. 
  10. În cazul în care Bracelets este totuși responsabil, acesta va fi răspunzător numai pentru daunele directe suferite, plătite sau datorate efectiv de către Client din cauza unei nerespectări demonstrate a obligațiilor Bracelets în ceea ce privește Serviciile sale. 
  11. Răspunderea Armbanden este limitată la suma acoperită și plătită de către asigurător. În cazul în care asigurătorul nu plătește sau dacă Brățări nu este asigurat, răspunderea este limitată la suma plătită de Client. 
  12. Limitarea răspunderii, așa cum este descrisă în acest articol, nu se aplică dacă există intenție sau imprudență deliberată din partea Brățărilor.
  13. În conformitate cu articolul 10 paragraful 3 din acești Termeni și Condiții Generale, Armbanden nu este responsabil pentru nicio daune produse în timpul transportului acestora, dacă Produsele în cauză au fost comandate de Clientul Business. 
  14. Această prevedere nu exclude răspunderea în măsura în care răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă prin lege.  
    

Articolul 12 Forță majoră  

  1. Prin forta majora se intelege toate cauzele externe, aflate in afara controlului sau actiunilor Bratari, in urma carora nu mai este posibila indeplinirea la timp, completa sau corecta a Contractului.  
  2. Forța majoră menționată în paragraful anterior include, dar nu se limitează la: nerespectarea de către o terță parte, îmbolnăvirea personalului Armbanden însuși sau a unui terț, condiții meteorologice anormale, întreruperi în aprovizionarea cu apă și energie, greve. , perturbări grave ale sistemelor de Brățări, incendii, inundații, dezastre naturale, revolte, război, epidemii/pandemii sau alte tulburări interne.  
  3. În caz de forță majoră, îndeplinirea Contractului va fi suspendată atât timp cât forța majoră continuă.  
  4. Dacă forța majoră persistă mai mult de o lună, ambele părți au dreptul să desființeze Contractul fără intervenție judiciară. Într-un astfel de caz, Armbanden va proceda la o rambursare a oricăror sume plătite, mai puțin toate costurile pe care Armbanden le-a suportat în legătură cu Acordul. 

Articolul 13 Garanția legală 

  1. În ceea ce privește Clientul Privat, Armbanden oferă o garanție pentru Produsele pe care le furnizează împotriva defectelor de material și de fabricație. Garanția înseamnă că Armbanden va repara erorile cât mai bine și le va înlocui dacă este necesar. Defecțiunile trebuie raportate la Brățări în scris cât mai curând posibil după descoperire prin e-mail la info@brățară.com.  
  2. Garanția nu se aplică dacă erorile sunt total sau parțial rezultatul unei utilizări incorecte, incompetente, neglijentă, al utilizării în alte scopuri decât cele normale sau din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, daune provocate de incendiu sau apă. Acest lucru este la latitudinea Brățărilor.
  3. De asemenea, garanția nu se aplică dacă Produsele au fost modificate sau întreținute de terți.  
  4. O garanție suplimentară oferită de Brățări, furnizorul, producătorul sau importatorul acestuia nu limitează niciodată drepturile legale și pretinde că Clientul Privat le poate pretinde împotriva Brățărilor pe baza acordului, dacă Brațarile nu și-a îndeplinit partea sa din acord. 
  5. Sub nicio formă nu se va acorda o garanție pentru materialele de conectare, materialele de montare și accesoriile și nici în cazul decolorării. 
  6. În cazul în care Armbanden efectuează lucrări de reparații care nu intră în domeniul de aplicare la care se face referire în acest articol, acestea vor fi taxate de Client.  
  7. Prevederile din termenii și condițiile generale referitoare la garanție nu afectează pretențiile de garanție ale Clientului în condițiile legii. 

 

Articolul 14 Publicitate 

  1. Clientul este obligat să inspecteze sau să solicite inspectarea Produsului livrat în momentul livrării, cel puțin în cel mai scurt termen posibil de la primire. Procedând astfel, Clientul trebuie să examineze dacă calitatea și cantitatea bunurilor livrate corespund cu ceea ce a fost stabilit în Contract.  
  2. Erorile sau inexactitățile care pot fi găsite în timpul unei prime inspecții de către Clientul Privat, ținând cont de cerințele de corectitudine și corectitudine, trebuie raportate Brățărilor în scris în termen de paisprezece (14) zile lucrătoare de la primirea Serviciilor, cu dovada achiziției. cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nerezonabil de oneros. Clientului Business se aplică un termen de 5 (în cuvinte: cinci) zile, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nerezonabil de oneroso. 
  3. Alte reclamații, inclusiv reclamații care nu au putut fi detectate în timpul unei prime inspecții de către Clientul Privat, trebuie raportate la Brațare în scris în termen de cel mult o lună (1) lună, în conformitate cu prevederile paragrafului 2. Pentru Clientul Business, o perioadă de 14 (în cuvinte: paisprezece) zile. 

 

Articolul 15 Confidențialitatea datelor  

  1. Fiecare dintre părți garantează că toate informațiile primite de la cealaltă parte despre care se știe sau ar trebui să se știe că sunt de natură confidențială vor rămâne confidențiale. Partea care primește informații confidențiale le va folosi numai în scopul pentru care au fost furnizate. Informațiile sunt în orice caz considerate confidențiale dacă au fost desemnate ca atare de una dintre părți. Brățările nu pot fi ținute la acest lucru dacă furnizarea datelor către un terț este necesară ca urmare a unei hotărâri judecătorești, a unei reglementări statutare sau pentru executarea corectă a acordului.  

Articolul 16 Proprietatea intelectuală 

  1. Armbanden își rezervă drepturile și puterile la care are dreptul în temeiul Legii privind drepturile de autor.  
  2. Clientul garantează că niciun drept al terților nu se opune punerii la dispoziție a datelor pentru Brățări. Clientul va despăgubi Brațarile împotriva oricărei acțiuni bazate pe afirmația că punerea la dispoziție, utilizarea, modificarea, instalarea sau încorporarea unor astfel de acțiuni încalcă orice drept al terților.   

Articolul 17 Procedura de contestare 

  1. Dacă Clientul are o reclamație, Clientul trebuie să trimită aceasta în scris la complaint@armbanden.nl. 

Articolul 18 Identitatea brățărilor 

  1. Brățări are cea mai recentă adresă poștală de pe pagina de contact a sta. Scrisorile și corespondența pot fi primite în acest sens.
  2. Armbanden este înregistrată la Camera de Comerț sub numărul 14 11 63 37. Armbanden se află la adresa specificată pe pagina de contact. 
  3. Brățările pot fi contactate prin e-mail la info@brățară.com sau prin chat pe site-ul armbanden.nl.

Articolul 19 Legea aplicabilă și instanța competentă  

  1. Legislația olandeză se aplică raportului juridic dintre Brățări și Clientul său. 
Articolul 20 Condiții de anulare. Perioada de preaviz
 
Abonamentele pot fi anulate în 30 de zile. În caz de anulare prin info@brăţară.com, va începe următoarea dată de reînnoire.
 
Anulările sunt procesate în ziua în care primim cererea dvs. de anulare. Banii dvs. vor fi rambursați în contul pe care l-ați folosit pentru a plăti achizițiile. Acest lucru poate dura până la 7 zile lucrătoare de la data la care rambursarea a fost aprobată.